Kategorier

Human Ressource Management og ledelse

torsdag 14. januar 2021 - mandag 12. april 2021

– valgfrit modul på diplomuddannelsen i ledelse. Der er mulighed for at tage en kompetencegivende eksamen, der giver 5 ECTS-point

Baggrund:
For at være en stærk tillidsvalgt i fagbevægelsen er det vigtigt at have viden, færdigheder og kompetencer til at inddrage ”human ressource managementperspektiver” i dit eget arbejde, og i dit med- og modspil overfor arbejdsgiver.

Udbytte:
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Inddrage human ressource management perspektiver i varetagelse af sine ledelsesopgaver.

Indhold:
Viden og forståelse:
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:
• Perspektiver, teorier, begreber og metoder indenfor HRM og reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder:
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:
• Analysere, vurdere, vælge og anvende HRM metoder og redskaber i løsning af praktiske ledelsesopgaver såvel på strategisk som taktisk og operativt niveau samt begrunde valget
• Understøtte, at de nødvendige kompetencer er til stede inden for eget ledelsesområde gennem tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere under hensyntagen til den organisatoriske kontekst

Kompetencer:
Det er målet, at den studerende kan:
• Håndtere komplekse HRM-problemstillinger som en del af egen ledelsesmæssige praksis under hensyntagen til den organisatoriske kontekst
• Medvirke til udvikling og gennemførelse af organisationens samlede HR-tiltag

Målgruppe:
Valgte/ansatte i fagforeninger, arbejdspladstillidsvalgte der har en akademiuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Er du i tvivl om du kan optages på modulet er du velkommen til at maile til tovholderen.

Underviser:
Der tilknyttes en ekstern dygtig underviser der fører holdet til eksamen.
FIU-Ligestilling indgår aftale med en uddannelsesinstitution, der har de formelle rettigheder til at gennemføre den kompetencegivende eksamen.

Tid og sted:
Torsdage den: 14. januar, 28. januar, 11. februar, 4. marts og 18. marts.
Alle dage kl. 14.00 – 19.00.

Eksamen mandag den 12. april i dagtimerne.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

FIU-nr.: 5207 21 00 01
PRIS: 9.200 kr.

Tovholder
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk