Kategorier

Ledelse af medarbejdere – og faglig udvikling

torsdag 07. januar 2021 - torsdag 27. maj 2021

et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i ledelse med mulighed for at tage en kompetencegivende eksamen, der giver 10 ECTS-point

Baggrund:
Det er formålet, at du får viden, færdigheder og kompetencer til at:
• Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt mellem medarbejdere, der understøtter opgaverne i (fagforeningen eller arbejdspladsen)
• Afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter organisationens (fagforeningens og/eller arbejdspladsens) målopfyldelse og medarbejdernes (kollegernes) udvikling
• Begge dele med øje for køn og mangfoldighed

Udbytte:
Viden og forståelse
Det er målet, at du opnår viden om og forståelse af:
• Teorier og metoder om læring, ledelse af lære processer og medarbejderudvikling samt at du kan reflektere over betydningen heraf i forhold til de opgaver der ligger for organisationen (fagforening/arbejdsplads)
• Samfundsmæssige opfattelser, politikkers og andre rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem
medarbejderne indbyrdes. Dette ses i et mangfoldighedsperspektiv
• Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder
• Magtrelationer perspektiveres i forhold til køn og etnicitet

Underviser:
FIU-Ligestilling indgår aftale med en underviser der har kompetence til at føre holdet til eksamen. Desuden er der ekstern eksaminator.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt valgte og ansatte i fagforeninger/afdelinger/forbund.

Adgangskrav:
Der er betingelser for optagelse på diplomuddannelsen. Du har mulighed for at blive realkompetencevurderet

Tid og sted:
Torsdage den: 7. januar, 21. januar, 4. februar, 18. februar, 11. marts, 25. marts, 8. april, 6. maj, 20. maj og 27. maj.
Alle dage kl. 10.00 – 15.00.

Eksamen i sidste halvdel af juni i dagtimerne.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. – eller Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.
Eller et andet sted, der ligger ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 21 00 63
PRIS: 9.575 kr.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
Susanne.fast.jensen@3f.dk