Kategorier

Naturligvis 2021

torsdag 02. december 2021

Vi håber, du finder kursustilbud, du som tillidsvalgt, oplever relevante, spændende og brugbare. For der er brug for handling, hvis vi skal forebygge indirekte diskrimination og udnytte alles ressourcer.

2020 blev på grund af Covid-19 et år præget af mange aflysninger af kurser, konferencer og netværksmøder i FIU-Ligestilling. Corona-virussen blev dog ikke skyld i, at der var handlingslammelse på ligestillingsområdet.
Bl.a. kunne vi konstatere, at vores aktiviteter på LGBT+ området gav konkrete resultater: F.eks. har et forbund tilbudt deres afdelinger at blive LGBT+ certificeret, deltagerne på LGBT+ meningsdanneruddannelsen er aktive i medierne og fagblade dækker LGBT+ medlemmernes udfordringer
tæt med gode medlemshistorier.

I Naturligvis 2021 styrkes LGBT+ området igen: Der er både nye aktiviteter, netværk og gode gamle kendinge. Vi håber, du har lyst at være med, uanset om du selv er LGBT+ person, eller om du er ”allieret”, der er engageret i sagen.

Nedlukningen i forbindelse med Covid-19 betød, at vi fik afprøvet onlinekurser. Dette videreudvikler vi i 2021. Vi satser på at tilbyde mere og mere online opkvalificering, men OGSÅ stadig de fysiske møder, som næppe kan undværes i et stærkt fællesskab.

Endelig skal nævnes at udfordringerne er store i 2021:
• Seksuel chikane og diskrimination af minoriteter er ikke bekæmpet, tværtimod er der brug for forebyggelse, kulturændringer og stor opmærksomhed, når vi som samfund skal udvikle svar på, de udfordringer, bevægelser som #metoo og ”Black lives matter” sætter spotpå.
• Vi skal have åbnet det kønsopdelte arbejdsmarked, så mænd og kvinder trives side om side på arbejdspladserne og vi kan høste de gevinster, det giver, i form af ligeløn, fleksibilitet og bedre arbejdsmiljø.
• Ligelønskoden er stadig ikke knækket, og det går for langsomt fremad i forhold til, at det er acceptabelt. Men fagbevægelsen kan og vil ikke give op. EU varsler et direktiv om lønåbenhed. Vi skal klædes på i fagbevægelsen på alle niveauer, også på TR-niveau. På dette område er der både online og fysiske kurser.

Den ligestillingspolitiske dagsorden er vigtig for alle medlemmer, ikke kun kvinder. Mænd, kvinder, minoriteter og samfundsøkonomien, profiterer alle af mere ligestilling. Vi håber, kursustilbuddene i 2021, bidrager til, at vi kommer et langt ligestillingsskridt videre.

God arbejdslyst til os alle!

FIU-Ligestillingspartnerskabet*
August 2020

Finn Johnsen, næstformand, Serviceforbundet.
Majken Baarstrøm Kidmose, forbundssekretær, Dansk Metal.
Søren Heisel, forbundssekretær, 3F.
Martin Rasmussen, næstformand, HK.
Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd.

* FIU-Ligestilling er et partnerskab mellem Dansk Metal, Serviceforbundet, 3F, DSR og HK med henblik på at udvikle og udbyde
uddannelsesaktiviteter, der fremmer ligestilling bredt set. Partnerskabet har eksisteret siden 2005.

DOWNLOAD KATALOGET HER