Kategorier

Netværk for tillidsvalgte (Holbæk)

torsdag 07. januar 2021 - torsdag 02. december 2021

Baggrund:
Formålet med at være med i netværket er, at du kan blive inspireret – og at du kan inspirere andre – til ligestillingsarbejdet på arbejdspladsen. Der arbejdes med ligestilling og mangfoldighed bredt. I 2021 vil vi sætte særlig fokus på mænds ligestilling, ligeløn, samt åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked.

Udbytte:
• Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling igennem netværksmøderne og det årlige træf for alle netværk
• Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige andre aktiviteter

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller andre fagligt aktive, som et forbund ønsker skal deltage.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:
Torsdage: 7. januar, 4. februar, 6. maj, 5. august, 7. oktober og 2. december. Alle dage kl. 18.00 – 21.00
3F Holbæk – Spånnebæk 10, 4300 Holbæk

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København torsdag den 25. november kl. 10.00 – fredag den 26. november kl. 15.00.
Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk. Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5207 21 00 37
PRIS: 3.950 kr.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk