Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med LGBT+ baggrund

torsdag 14. januar 2021 - torsdag 16. september 2021

Baggrund:
Idéen med netværket er at skabe et stærkt og levende fagligt fællesskab for LGBT+ personer i fagbevægelsen. Netværket skal være et sted, hvor deltagerne bliver inspirereret og lærer af hinanden, og af de gæster der inviteres. Det skal være et rum, hvor man kan afprøve og udvikle ideer, der kan skabe bedre trivsel og mere ligestilling både for en selv og andre LGBT+ personer på arbejdspladsen og i fagbevægelsen. I netværket vil der være plads til at tale om både det, der er udfordrende, og det der giver dig energi.
Det vil være et fællesskab, hvor man kan få støtte og motivation til at skabe de forandringer, man drømmer om.

Udbytte:
• Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling igennem netværksmøderne. Hovedfokus er på LGBT+ ligestilling, men vi vil også se på, hvordan det hænger sammen med køn, etnicitet og andre kategorier
• Et stærkt fællesskab der giver dig mod til at handle på udfordringerne og mulighederne på din egen arbejdsplads
• En platform for at udvikle nye faglige tiltag, der inkluderer LGBT+ medlemmer og potentielle LGBT+ medlemmer
• Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige andre aktiviteter – herunder et træf for alle FIU-Ligestillings netværk på Bornholm

Målgruppe:
Netværket er for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med LGBT+ baggrund eller andre fagligt aktive med LGBT+ baggrund, som er interesserede og som et forbund støtter kan deltage. Med LGBT+ menes bl.a. lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede, interkønnede, genderqueers, ikke-binære og andre der tilhører en minoritet i forhold til køn, kønsidentitet og seksuel orientering. Vi ved at ikke alle er åbne med deres LGBT+ baggrund på deres arbejdsplads. Så vi vil gerne fremhæve at personer, som ikke helt eller kun delvist er åbne, eller som er ”questioning” – dvs. er i undersøgende proces omkring deres køn/kønsidentitet/ seksuelle orientering – også er meget velkommen til at tilmelde sig netværket. Kontakt tovholderen, hvis du har spørgsmål til dette eller andet.

Netværkscoaches:
Mette Schak Dahlmann og Kristine Esrom Raunkjær er netværkets faste coachteam.
Mette er murer, meningsdanner og er engageret i kvinders og LGBT+ personers vilkår i håndværksfagene og generelt på
arbejdsarbejdet.
Kristine er konsulent i FIU-Ligestilling og Dansk Metal, og har i 8 år været involveret i at udvikle fagbevægelsens LGBT+ ligestillingspolitiske arbejde.

Tid og sted:
Netværket mødes 7 gange om året. I udgangspunktet holdes møderne i København, men afhængigt af hvor deltagerne kommer fra, vil enkelte møder eventuelt også holdes uden for København.

På sigt ønsker FIU-Ligestilling at starte LGBT+ netværk flere steder i landet, hvilket dette netværk er en forløber for.

Torsdage den: 14. januar, 18. februar, 18. marts, 15. april, 20. maj, 19. august og 16. september.
Alle dage kl. 17.00 – 20.00.
Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Derudover vil der i efteråret 2020 – torsdag den 12/11 og torsdag den 10/12 være 2 gebyrfri ”prøvegange” hvor nysgerrige kan prøve at være med i netværket, inden de tilmelder sig.
Tilmelding til disse skal ske til piha@danskmetal.dk.
Der er også mulighed for at deltage i et træf på folkemødet på Bornholm.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5207 21 00 28
PRIS: 3.950 kr.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

FIU-nr.: 5207 21 00 29
PRIS: 5.925 kr.
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er tilsluttet FIU-fællesskabet).

Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker tilmelding til Pia Haandbæk på mail: piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag eller på ovenstående FIU-nr.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk