Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund (Djursland)

lørdag 16. januar 2021 - lørdag 11. december 2021

Baggrund:
Formålet med deltagelse i netværk er at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:
• Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
• At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
• At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde.
Lørdage: 16. januar, 27. februar, 27. marts, 29. maj, 14. august, 16. oktober, 20. november og 11. december.
Alle dage kl. 9.00 – 12.00.
3F-Djursland Trekanten 30 8500 Grenå

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København torsdag den 25. november kl. 10.00 – fredag den 26. november kl. 15.00. Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5247 21 00 23.
PRIS: 3.950 kr.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk