Kategorier

Retfærdig løn (København)

tirsdag 02. november 2021

– og hvordan lønåbenhed kan blive en positiv fælles proces

Baggrund:
Kurset er et redskabsgivende kursus for dig, der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten er en central og nødvendig aktør i arbejdet med at øge retfærdig løn på den enkelte arbejdsplads. Der er behov for en person, der stiller kloge og kritiske spørgsmål til løndannelse, lønsystemer, lønstatistikkerne og ligeløn – og skaber en positiv interesse blandt kolleger og ledelse for at tale om løn. I Danmark har vi stadig ikke knækket ligelønskoden. Vi er så langt fra at have ligeløn, at der sandsynligvis også kan være udfordringer på din arbejdsplads. Der er derfor brug for nye konkrete og konstruktive TR-værktøjer, der kan bruges til at afdække lønproblematikker – og redskaber til at løse dem.

Udbytte:
På kurset bliver du klædt på til at være en aktiv aktør, der på en positiv måde kan samle kollegaerne om, at sikre retfærdig løn. Du får baggrundsviden og nye redskaber til at gøre en indsats og få opbakning. Målet med kurset er, at du bliver rustet til at starte en god dialog med dine kollegaer, at få øje på uretfærdigheder ”under overfladen” og igangsætte nye initiativer, når der er behov.

Indhold:
• Indsigt i temaer på arbejdspladsen, der har betydning for retfærdig løn
• Værktøjer til at identificere uligeløn. Lidt om let beregning
• Lønåbenhed – nye muligheder og nye regler
• Redskaber til at få retfærdig løn på dagsordenen på din arbejdsplads, bl.a. et nyt dialogspil. Du får spillet ”med hjem”, så du kan bruge det sammen med dine kollegaer.

Underviser:
Mélanie Evers, FIU-Ligestilling.

Tid og sted:
Tirsdag den 2. november i København.
Kl. 10.00 – 15.00

FIU-nr.: 5207 21 00 47
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder: Susanne Fast Jensen. Spørgsmål kan mailes til: susanne.fast.jensen@3f.dk