Kategorier

Temadag om Den danske Model for fagbevægelsens etniske medlemmer (Fyn)

lørdag 16. januar 2021

Baggrund:
Det danske arbejdsmarked er kendt i udlandet for sin særlige opbygning. Det er berømt, fordi organiseringen bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Kun i sjældne tilfælde griber regeringen ind og lovgiver om forholdene. Det er svært for fagbevægelsens medlemmer med en anden etnisk baggrund end dansk både at forstå og skelne mellem overenskomst og lovgivning – og dels hvilken funktion dansk fagbevægelse har for samfundet.

Udbytte:
Temadagen har til formål at klæde de etniske minoritetsmedlemmer på til at agere som ambassadør for den danske model og videreformidle deres viden om Den danske Model til deres kollegaer med anden etnisk baggrund.

Indhold:
Temadagen indeholder følgende elementer:
• Den danske Model, baggrund og oprindelse
• Den danske Model – aftaler versus lovgivning
• De kollektive overenskomster
• Organiseringsgrad og dens betydning
• Fagbevægelsens rolle og arbejdsmarkedets parter
• Trusler mod Den danske Model
• Arbejdspladsens rolle i Den danske Model
• Værktøjer til formidling af Den danske Model
De enkelte uddannelsesaktiviteter målrettes bedst muligt til den konkrete deltagergruppes behov

Tid og sted:
Lørdag den 16. januar på Fyn.
Kl. 9.00 – 15.00.

FIU-nr.: 5247 21 00 28
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F. Spørgsmål kan stilles på mail: anthony.sylvester@3f.dk